Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) – Allt du bör känna till

VMA, även kallat Viktigt meddelande till allmänheten, är ett högteknologiskt varningssystem som är framtaget för att varna vid allvarliga händelser, olyckor eller i samband med störningar i samhällsfunktioner. Ett VMA kan gå ut till allmänheten på olika sätt, t.ex. genom TV och Sveriges Radio, men också via ”Hesa Fredrik” – det utomhusvarningssystem som ger sig till känna den första måndagen var tredje månad.

VMA – så funkar det

Majoriteten av alla människor associerar VMA med just ”Hesa Fredrik”, men sanningen är att Viktigt meddelande till allmänheten kan skickas ut på många andra sätt. Hela syftet är att varma allmänheten och medborgarna för allvarliga händelser av olika slag. Det gör det möjligt att snabbt få ut information till hela eller delar Sveriges befolkning på en och samma gång, så att medborgarna kan vidta lämpliga skyddsåtgärder. Viktigt meddelande till allmänheten på engelska går under namnet ”Civil defense siren”.

Vanliga VMA kanaler

SMS

Om en myndighet har begärt ett VMA kan detta skickas ut via SMS. Alla personer i det drabbade området får då ett SMS meddelande med viktigt information. Detta meddelande får även utländska turister såväl som besökare.

TV och Sveriges Radio

Det vanligaste är att VMA skickas ut på radio såväl som på TV. Oavsett om andra åtgärder vidtagits ska VMA i första hand gå ut via dessa kanaler.

RDS

Alla människor som bor i närheten av ett kärnkraftverk har också tillgång till en specifik mottagare som är kopplat till RDS-systemet. På så sätt kan du få varningsmeddelanden även via denna kanal.

SVT

Sveriges Television ser till att förmedla alla viktiga meddelanden till allmänheten i sina kanaler. Det gäller inte bara TV, utan även SVT Play.

Fast telefoni

Även om det är föga ovanligt kan VMA även skickas ut som ett automatiskt röstmeddelande på fast telefoni. Detta VMA tilldelas då endast personer i det drabbade området.

Hesa Fredrik – för mycket allvarliga situationer

Av alla VMA som finns är Hesa Fredrik den som används i riktigt allvarliga situationer. Hesa Fredrik är ett varningssystem som används som både flyglarm och beredskapsalarm, men larmet kan även informera om VMA samt Faran över. I samband med andra världskriget testades Hesa Fredrik en gång i månaden, men idag testas det istället var tredje månad och alltid på månadens första måndag. Signalerna låter olika beroende på vilket meddelande som Hesa Fredrik vill sända ut.

Bilden är lånad av SOS Alarm (källa).

VMA – Vid fara för gasutsläpp, giftig brandrök, et cetera. Se till att gå in och stäng fönster och ev. ventilation. Mer information får du genom att slå på Sveriges Radio (P4), genom TV:n eller genom att ringa 113 13. Samma signaler som används vid test var tredje månad. Signalen tutar i sju sekunder, för att därefter vara tyst i 14 sekunder. Detta sker omväxlande i ca 2 minuter.

Flyglarm – Ifall myndigheter anser att det finns en risk i att man blir attackerad från luften. Mycket korta signaler som pågår under ca 1 minut.

Beredskapslarm – Vid fara för krig. Hesa Fredrik tutar i 30 sekunder för att därefter tystna i 15 sekunder. Även detta sker omväxlande under minst 2 minuter.

Faran över – Även när faran är över kommer Hesa Fredrik att informera allmänheten. Denna signal hörs i 30 sekunder innan den tystnar helt.

Agera rätt – Vad ska man göra vid VMA?

Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra om man får ett VMA via SMS eller om man hör Hesa Fredrik då det inte sker en testning av varningssystemet. Viktigt att veta om är att Hesa Fredrik aldrig kommer att fungera som enskilt varningssystem, utan är istället en högljudd varning om att något pågår och det är viktigt för allmänheten att informera sig om läget. Om du får ett VMA eller hör Hesa Fredrik ska du därför agera enligt följande.

  • Har du möjlighet bör du så snabbt som möjligt gå inomhus
  • Se till att stänga alla ventiler, fönster och dörrar
  • Sätt på Sveriges Radio (P4) alternativt sätt på TV:n eller kolla Text-TV (sida 100 eller 599)
  • Har du inte tillgång till internet kan du ringa 113 13 för att komma till Krisinformation där du kan få mer information om vad som händer.

Observera att du aldrig bör ringa 112 i samband med VMA. 112 ringer du endast om du behöver larma polis, ambulans eller brandkår.

Vanliga frågor och svar

Vad är VMA en förkortning på?

VMA är en förkortning på ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Med hjälp av VMA kan den svenska befolkningen få information i akuta lägen, t.ex. i samband med olyckor eller för beredskap.

Behöver man vara rädd när man får ett VMA?

I de flesta fall behöver du inte vara rädd om du får ett VMA, men det är viktigt att följa instruktionerna och agera lämpligt. Se till att ha koll på radio och TV eller kontakta Krisinformation på 113 13 för att få veta vad som händer.

Hur fick ”Hesa Fredrik” sitt namn?

Hesa Fredrik har fått sitt namn av den krönikör som arbetade på Dagens Nyheter år 1931 då larmet testades första gången. Oscar Fredrik Rydqvist tyckte att larmet lät väldigt hest – precis som han själv.

Låter Hesa Fredrik i hela Sverige?

Hesa Fredriks varningssignal kommer inte att låta på alla orter i Sverige. Det är kommunerna som får bestämma vart anläggningarna ska placeras. Dock kommer du fortfarande att få information via Sveriges Radio, SMS eller telefoni.