Din kompass inom
prepping & överlevnad


På Prepping Sverige hjälps vi åt, tillsammans ska vi göra Sveriges medborgare mer förberedda vid en kris.

Varför är prepping och överlevnad viktigt?

Om krisen eller kriget kommer har du som privatperson ett ansvar, du skall kunna klara dig själv under en tid. Genom förberedelser inför en samhällskris har du tagit ditt ansvar, och kan lägga din energi på att hjälpa andra i krisen som inte är lika förberedda.

Vad skulle du göra idag om vattnet försvann ur kranen, mobilnätet låg nere eller kollektivtrafiken var satt ur spel? Har du och din familj tillräckligt med mat, vatten och andra förnödenheter för att klara er?

På Prepping Sverige hjälps vi åt, tillsammans ska vi göra Sveriges medborgare mer förberedda vid en kris.

Joakim Olsson, Grundare av Prepping Sverige

Hemberedskap och krisberedskap

De kategorier som hemberedskap och krisberedskap delas upp är följande:

  1. Mat
  2. Vatten
  3. Värme
  4. Kommunikation
  5. Övrigt

Med övrigt menas bl.a. hygien, batterier, spritkök, kontanter och drivmedel.

Vanliga frågor och svar om hemberedskap